Skip to main content

Patvirtinta nauja Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės (VVG) įstatų redakcija

2023 metų birželio 19 d. buvo juridiškai patvirtinta ir VĮ „Registrų centras” įregistruota nauja Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės įstatų redakcija.

Nauji pakeitimai dar labiau skatins VVG aktyviąją įtrauktį Žaliakalnyje, didins socialinę ir ekonominę marginalizuotų grupių integraciją, sudarys dar geresnes sąlygas partnerystės ir atvirumo pagrindu įvairioms socialinėms grupėms prisidėti prie vietos veiklos strategijos rengimo. Taip pat, palengvinta nediskriminavimo principu sudarytai Žaliakalnio VVG valdybai priimti sprendimus, naudojant šiuolaikines elektronines priemones. Su nauja Žaliakalnio VVG įstatų redakcija galite susipažinti per šią nuorodą.

2023 m. birželio 21 d. įvykusio pakartotinio Žaliakalnio VVG narių visuotinio susirinkimo valdybos narei patvirtinti rezultatai

2023 m. birželio 21 d.,  trečiadienį nuo 15 val. Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio filiale įvyko pakartotinis visuotinis Kauno m. Žaliakalnio vietos veiklos grupės (VVG) narių susirinkimas.

Susirinkimo dalyviai išrinko susirinkimo pirmininką G. Žuką ir sekretorę I. Dulinskienę. Susirinkimas atšaukė Kauno m. Žaliakalnio vietos veiklos grupės valdybos narę Ingridą Visockienę, nes jos dalyvavimas neatitiko Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 patvirtintų Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių 4.3.3. punkto, pagal kurį kolegialaus VVG valdymo organo veikloje negali dalyvauti savivaldybės politikai.

Susirinkimas patvirtino valdybos nare Kauno miesto Tarybos sprendimu į ją paskirtą Laurą Pauparytę – Kauno miesto savivaldybės Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę. Plačiau apie tai – pilname VVG 2023 06 21 d. susirinkimo protokole.