Skip to main content

2022 m. kovo 24 d. įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2022 m. kovo 24 d. įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas. 

Darbotvarkė: 

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2021 metus tvirtinimas;

2. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2021 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2022 metų veiklos programos tvirtinimas;

4. Kauno miesto Žaliakalnio VVG finansinės atskaitomybės už 2021 metus tvirtinimas;

5. Kauno miesto Žaliakalnio VVG Pirmininko ir Pirmininko pavaduotojo rinkimas.

Dokumentai:

2021 m. kovo 31 d. įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

Darbotvarkė:

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2020 metus tvirtinimas;

2. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2021 metų veiklos programos tvirtinimas.

Dokumentai:

Kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas

2021 m. kovo 31 d. 14:00 val.kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupėsnarių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė: 

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo metinė ataskaita už 2020 metus

2. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2020 metų veiklos ataskaita

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2021 metų veiklos programa