Skip to main content

2023 m. gegužės 23 d. 15 val. Kaune, Raseinių g. 26 šaukiamas pakartotinis Žaliakalnio VVG narių visuotinis susirinkimas

2023 m. gegužės 23 d., antradienį 15 val. Kaune, Raseinių g. 26 (Kauno miesto V. Kudirkos viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio filiale, II aukšte) vyks pakartotinis Žaliakalnio VVG narių visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkėje:
1. Žaliakalnio VVG kolegialaus organo (valdybos) rinkimai;
2. Žaliakalnio VVG įstatų papildymas (keitimas) ir tvirtinimas;
3. Kiti klausimai.

2023 m. gegužės 10 d. 15 val. adresu Raseinių g. 26, Kaunas kviečiamas neeilinis Žaliakalnio VVG narių susirinkimas

Trečiadienį, gegužės 10 d. nuo 15 val. Kauno m. V. Kudirkos viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio filiale (Raseinių g. 26, II aukšte) šaukiamas Kauno m. Žaliakalnio VVG narių neeilinis susirinkimas. Jis šaukiamas 1/3 vietos veiklos grupės narių reikalaujant.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

  • Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės (VVG) narių informacijos atnaujinimas.
  • Paraiškos 2023 – 2027 m. Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės (VVG) strategijos rengimui tikslinimas .
  • Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės valdybos išrinkimas
  • Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės Įstatų papildymo klausimai.
  • Kiti klausimai.

Kauno m. Žaliakalnio vietos veiklos grupės pirmininkas Giedrius Žukas 860041787

Kauno m. Žaliakalnio VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų galutiniai duomenys

Skelbiame Kauno m. Žaliakalnio VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų galutines ataskaitas (2023 m. kovo 6 d. duomenimis) pagal priemones Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927  „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (informacijos šaltinis: LR Vidaus reikalų ministerija)

2023 m. kovo 21 d. 16:00 val. kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas

2023 m. kovo 21 d. 16:00 val. kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2022 tvirtinimas;

2. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinės ataskaitos tvirtinimas;

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2022 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

4. Kauno miesto Žaliakalnio VVG finansinės atskaitomybės už 2022 metus tvirtinimas;

5. Kiti klausimai.

Kauno m. Žaliakalnio VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų 2023 m. sausio 4 d. duomenys

Skelbiame Kauno m. Žaliakalnio VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų 2023 m. sausio 4 d. ataskaitas pagal priemones Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927  „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (informacijos šaltinis: LR Vidaus reikalų ministerija)

2022 m. kovo 24 d. įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2022 m. kovo 24 d. įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas. 

Darbotvarkė: 

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2021 metus tvirtinimas;

2. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2021 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2022 metų veiklos programos tvirtinimas;

4. Kauno miesto Žaliakalnio VVG finansinės atskaitomybės už 2021 metus tvirtinimas;

5. Kauno miesto Žaliakalnio VVG Pirmininko ir Pirmininko pavaduotojo rinkimas.

Dokumentai:

2021 m. kovo 31 d. įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

Darbotvarkė:

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2020 metus tvirtinimas;

2. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2021 metų veiklos programos tvirtinimas.

Dokumentai:

Kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas

2021 m. kovo 31 d. 14:00 val.kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupėsnarių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė: 

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo metinė ataskaita už 2020 metus

2. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2020 metų veiklos ataskaita

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2021 metų veiklos programa

Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2020 metais ataskaita

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITA

Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategija (toliau – VPS) patvirtinta2016-02-10. Vidaus reikalų ministro 2016-06-14įsakymu Nr. 1V-437 VPS įtraukta į finansuojamų strategijų sąrašą. už VPS įgyvendinimą yra atsakinga Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė (toliau – VVG). VPS įgyvendinimas finansuojamas ES Socialinio fondo lėšomis.

Strategijos tikslas – sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą. Strategijos uždaviniai: suteikti socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams kompleksines paslaugas, gerinančias jų padėtį darbo rinkoje ir visuomeniniame gyvenime; ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų profesinius ir kitus įgūdžius, gerinančius jų padėtį darbo rinkoje; suteikti pradedantiems verslą Žaliakalnio gyventojams verslumo gebėjimus, leidžiančius vystyti ūkinę komercinę veiklą. Siekiant tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, vykdoma vienuolika veiksmų.

VPS veiksmams įgyvendinti 2020 metais buvo įvykdytas projektinių pasiūlymų atrankos konkursas (ankstesni konkursai vykdyti 2017 ir 2018 metais). 2020 metais VPS veiksmus įgyvendino 11 projektų. Projektų pažangos duomenys pateikti lentelėje:

VPS veiksmo pavadinimasVeiksmą įgyvendinančio projekto pavadinimasProjekto pareiškėjo pavadinimasVeiksmą įgyvandinančiam projektui suplanuota ES ir valstybės biudžeto lėšų suma, EurProjekto būsenaIki 2020 m. pab. pasiekti projekto produkto rodikliai (BIVP projektų veiklų dalyviai)
1.1.1. Veiksmas. Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojamsKompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojamsKauno Kristaus Prisikėlimo parapija118.933Projektas vykdomas278
1.2.1. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.)Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui“VšĮ Kauno kolegija48.709Projektas įvykdytas20
1.2.2. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.)Žaliakalnis – gera vieta dirbtiKauno Kristaus Prisikėlimo parapija25.904Projektas vykdomas35
1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 16 m.)Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Žaliakalnio jaunimuiLabdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“67.426Projektas vykdomas0
1.2.4. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) per savanorišką veikląAtrask save ŽaliakalnyjeVšĮ Kartu stipresni43.200Projektas vykdomas37
1.2.5. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 54 m.) per savanorišką veikląAntra jaunystėKauno miesto neįgaliųjų draugija38.739Projektas vykdomas0
1.2.6. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) per savanorišką veikląJauni Žaliakalnio senjoraiKauno Kristaus Prisikėlimo parapija22.843Projektas vykdomas16
1.3.1. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (16-39 m.)Mokymo ir konsultavimo paslaugos jauno verslo atstovams (asmenims nuo 16 iki 39 metų) Kauno miesto Žaliakalnio teritorijojeUAB „Ekopievos“122.292Projektas įvykdytas66
1.3.2. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (nuo 40 m.)Asmenų (nuo 40 m.), atstovaujančių jaunam verslui, verslumo kompetencijų ugdymasUAB Verslo mokymo centras47.268Projektas įvykdytas35
1.3.3. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 m.) konsultavimas ir mokymai Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių gyventojų (16–39 m.) verslumo skatinimasUAB Verslo mokymo centras116.505Projektas įvykdytas58
1.3.4. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymaiVietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymaiUAB „Pokyčių valdymas“65.571Projektas įvykdytas36
Iš viso:  717.390 581

Numatoma VPS įgyvendinimo pabaiga – 2022-12-31. Bendras VPS įgyvendinimo lėšų poreikis -775.558 Eur, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos -659.223 Eur, valstybės biudžeto lėšos -58.167 Eur, privačios projektų vykdytojų lėšos -58.168 Eur.

ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS


KAUNO  MIESTO  ŽALIAKALNIO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ

Partizanų g. 5, LT-50207, Kaunas, įm. k. 304084109,  tel. 8616 13981,   el.paštas zaliakalnio.vvg@gmail.com

2020 m. rugpjūčio mėn. 4 d.,  16:00 val. kviečiamas  Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas, kuris vyks nuotoliniu būdu prisijungimui naudojant programėlę ZOOM. Negalintiems prisijungti  bus išsiųsti balsavimo biuleteniai.

Dienotvarkė (projektas):

  1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus  Nr. 3 projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos tvirtinimas.
  2. Projektinių sąrašų – siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašo, siūlomų nefinansuoti projektinių pasiūlymų sąrašo ir rezervinio projektinių pasiūlymų sąrašo – tvirtinimas.

Klausimus pristatys Žaliakalnio VVG projektų administratorius Algimantas Venskus.

Pirmininkė Regina Markevičienė

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ NR. 3

            Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti veiksmą Nr. 1.2.3. „Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 16 m.)“ ir veiksmą Nr. 1.2.5. „Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 54 m.) per savanorišką veiklą“, finansavimo.

            Daugiau informacijos rasite žemiau pateiktame Kvietimo lape, kituose žemiau skelbiamuose Kvietimo Nr. 3 dokumentuose.

            Interesantų, potencialių pareiškėjų informavimas ir konsultavimas vykdomas pirmadieniais-penktadieniais nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Kontaktinis asmuo:  Projekto koordinatorius Algimantas Venckus, tel. 8 698 25772, el. paštas: pp.vertinimas@gmail.com.

            Informacija apie mokymus (informacinius susitikimus) bus paskelbta vėliau.

Pridedama:

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KVIETIMŲ TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATRANKAI SKELBIMO 2020 METAIS PLANAS

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja, kad VVG  numato per 2020 metus skelbti vieną kvietimą teikti projektinius pasiūlymus atrankai (Kvietimą Nr. 3), skirtą įgyvendinti Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos veiksmus.

            Kontaktinis asmuo:  Projekto koordinatorius Algimantas Venckus, tel. 8 698 25772, el. paštas: pp.vertinimas@gmail.com

Pridedama:

2020-06-01 ĮVYKO KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

            Informuojame, kad 2020 m. birželio 1 dieną įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuris patvirtino atnaujintą Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategiją, Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės 2019 metų finansinę ataskaitą, Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą, Kvietimų planą, Atrankos kriterijus veiksmui 1.2.3., Atrankos kriterijus veiksmui 1.2.5., Kvietimo Nr. 3 lapą.

            Visuotinio narių susirinkimo patvirtinti dokumentai skelbiami VVG interneto svetainėje https://www.žaliakalniovvg.lt.

            Kontaktinis asmuo:  Projekto koordinatorius Algimantas Venckus, tel. 8 698 25772, el. paštas: pp.vertinimas@gmail.com.

Pridedama: