Skip to main content

Žaliakalnio VVG nariai viešai svarsto ir tvirtina atnaujintą vietos veiklos strategiją

Lapkričio 16 d. 16 val. Kapsų g. 11 vyks Kauno m. Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas, kurio metu bus viešai aptariama ir tvirtinama 2023 – 2029 m Žaliakalnio vietos plėtros strategijos atnaujinta paraiška. Šis atnaujinta strategijos versija parengta atsižvelgus į narių pastabas.

Žaliakalnio VVG nariai, kurie negali dalyvauti susirinkime, pagal VVG įstatus gali jums išsiųstą balsavimo biuletenį atsiųsti el. paštu zaliakalnio.vvg@gmail.com iki balandžio 16 d. 16 val.

Projektą „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” bendrai finansuoja Europos sąjunga.

Paskelbtos atnaujintos Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklės bei nauja jų atrankos pabaigos data

LR Vidaus reikalų ministerija paskelbė naujausią pagal pasiūlymus ir pastabas patobulintą Vietos plėtros strategijų ir atrankos taisyklių versiją, patvirtintą spalio 11 d. įsigaliojusiu  Vidaus reikalų ministrės įsakymu Nr. 1V-635.

Taip pat, pagal spalio 12 d. įsigaliojusį LR vidaus reikalų ministrės įsakymą Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ (linkas – ), pagal kurias nauja jų paskutinė pateikimo data  – 2023 m. gruodžio 11 d. Pateiktos strategijos bus vertinamos ir tada  teikiamos svarstyti Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui 2024 m. vasario mėn.

Šį mėnesį Vidaus reikalų ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra visoje Lietuvoje surengė praktinių mokymų, skirtų  vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių pakeitimo esminėms nuostatoms pristatyti, ciklą.

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė pratęsė projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas“ sutartį Nr. 11-001-T-0021. Konsultantai MB „Gatika“ toliau tobulina naują Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategiją 2023-2029 m. laikotarpiui. Prieš pateikiant ją Vidaus reikalų ministerijai, ji dar kartą bus pristatyta VVG nariams ir Žaliakalnio bendruomenei