Skip to main content

Paskutinę vasaros dieną 08 31 d. 16 val. kviečiame į renginį – diskusiją „Nauja Žaliakalnio VVG strategija ir jos tikslinės grupės”

Penktadienį, 2023 m. rugpjūčio 31 d. 16 val. kviečiame į antrąjį projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” renginį – atvirą diskusiją.

Renginys vyks Kapsų g. 11 (Žaliakalnis), II aukšte. Kviečiame visus susidomėjusius Žaliakalnio teritorijos gyventojus!


Projektą „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” bendrai finansuoja Europos sąjunga.

Kviečiame visus žaliakalniečius dalyvauti strategijos kūrimui skirtoje apklausoje!

Įgyvendindami projektą Nr. 11-001-T-0021 „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” kviečiame visus gyvenančius Žaliakalnio seniūnijoje dalyvauti konsultantų parengtoje apklausoje, kurios atsakymai bus labai naudingi parengiant naują Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategiją 2023-2029 m. laikotarpiui.

Anketą rasite: https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1523235090/

Anketa yra anoniminė, jūsų išsakyta nuomonė bus naudojama tik apibendrinta forma. Projektą „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” bendrai finansuoja Europos sąjunga.

2023 m. gegužės 23 d. įvykusio pakartotinio Žaliakalnio VVG susirinkimo rezultatai

2023 m. gegužės 23 d., antradienį nuo 15 val. Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio filiale įvyko pakartotinis Žaliakalnio VVG narių visuotinis susirinkimas.

Išrinktas susirinkimo pirmininkas Giedrius Žukas pristatė Įstatų 42 punkte numatytus valdybos sudarymui nediskriminavimo ir lygių teisių užtikrinimo, lyčių pusiausvyros ir jaunimo atstovavimo principus, bei tai, kad valdybos nariai turi būti susiję su Žaliakalnio VVG veiklos teritorija.

Buvo balsuojama už vietos valdybos sudėtį 3 metų kadencijai, kur trečdalis atstovauja viešosios valdžios institucijoms, trečdalis – verslo atstovams ir trečdalis vietos bendruomenių ir kitų NVO atstovams. Plačiau apie tai – pilname VVG 2023 05 23 d. susirinkimo protokole.