Skip to main content

2023 m. kovo 21 d. 16:00 val. kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas

2023 m. kovo 21 d. 16:00 val. kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2022 tvirtinimas;

2. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinės ataskaitos tvirtinimas;

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2022 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

4. Kauno miesto Žaliakalnio VVG finansinės atskaitomybės už 2022 metus tvirtinimas;

5. Kiti klausimai.

Kauno m. Žaliakalnio VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų 2023 m. sausio 4 d. duomenys

Skelbiame Kauno m. Žaliakalnio VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų 2023 m. sausio 4 d. ataskaitas pagal priemones Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927  „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (informacijos šaltinis: LR Vidaus reikalų ministerija)

2022 m. kovo 24 d. įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2022 m. kovo 24 d. įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas. 

Darbotvarkė: 

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2021 metus tvirtinimas;

2. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2021 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2022 metų veiklos programos tvirtinimas;

4. Kauno miesto Žaliakalnio VVG finansinės atskaitomybės už 2021 metus tvirtinimas;

5. Kauno miesto Žaliakalnio VVG Pirmininko ir Pirmininko pavaduotojo rinkimas.

Dokumentai: