Skip to main content
Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių verslumo skatinimo strategijos – per žingsnį iki finansavimo

Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių verslumo skatinimo strategijos – per žingsnį iki finansavimo

Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas (Komitetas) atrinko ir pasiūlė finansuoti pirmąsias didžiųjų miestų vietos plėtros strategijas, skirtas skatinti verslumą per bendruomenių, vietos verslo ir savivaldos inicijuotas veiklas.

Komitetas, atsižvelgęs į Regioninės politikos departamento pateiktą vertinimo ataskaitą, pasiūlė vidaus reikalų ministrui Tomui Žilinskui finansuoti Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių vietos veiklos grupių parengtas strategijas. Sprendimą dėl finansavimo ministras priims, kai minėtos vietos veiklos grupės patikslins strategijas pagal Komiteto pateiktas privalomas įgyvendinti rekomendacijas.

Numatoma finansuoti veiklas, kurias įgyvendinus būtų pasiekta šių tikslų: sąlygos pradedantiems savo verslą taps palankios; daugiau gyventojų pradės savo verslą; darbingi, bet rinkoje neaktyvūs žmonės, pradės dirbti ir/ arba įsitrauks į savanorystės programas ir spręs bendruomenės problemas…

Skaityti daugiau

PROJEKTO „KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS“ PRISTATYMAS

Vasaros pabaigoje įsikūrusi Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė šiuo metu vykdo Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos parengimo projektą. Svarbiausias uždavinys strategijos rengimo etape yra į šį procesą kuo plačiau  įtraukti Žaliakalnio bendruomenę, įtikinti, kad dalyvaudami Žaliakalnio vietos plėtros strategijos rengime Žaliakalnio gyventojai patys gali nuspręsti, kokiems tikslams ir uždaviniams bus panaudotas Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirtas Europos Sąjungos fondų finansavimas.

Vykdydama šį uždavinį, Žaliakalnio VVG Gruodžio mėn. 10d. Žaliakalnio seniūnijos salėje surengė projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos rengimas“ pristatymą Žaliakalnio bendruomenei, sudarydami gyventojams, verslo ir valdžios atstovams išsakyti savo nuomonę, pastabas ir pasiūlymus. Projektą pristatė Algimantas Venckus, VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projekto centro direktorius, savo įžvalgomis dalinosi žaliakalniečiai, Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė pirmininkė Regina Markevičienė, valdybos pirmininkas Raimundas Krištaponis, Žaliakalnio seniūnas Bronius Girdauskas.

Detalų Projekto pristatymą rasite čia

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”PROJEKTO „KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS“ PRISTATYMAS”]