Skip to main content

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas pakartotinai

KAUNO  MIESTO  ŽALIAKALNIO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ

Partizanų g. 5, LT-50207, Kaunas, įm. k. 304084109,  tel. 8616 13981,   el.paštas zaliakalnio.vvg@gmail.com


Kovo 1 d. 16:30 val.
kviestas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas neįvyko, kadangi nebuvo kvorumo. Pagal Žaliakalnio VVG Įstatus Pakartotinis Susirinkimas ta pačia darbotvarke šaukiamas 2016.03.07 d. 16:30 val. Žaliakalnio VVG būstinėje, Partizanų g. 5 (Žaliakalnio seniūnijos salė).

 

Kviečiame dalyvauti  Žaliakalnio vietos veiklos grupės narius, Žaliakalnio gyventojus, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis

Regina Markevičienė

Žaliakalnio VVG pirmininkė

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas


KAUNO  MIESTO  ŽALIAKALNIO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ

Partizanų g. 5, LT-50207, Kaunas, įm. k. 304084109,  tel. 8616 13981,   el.paštas zaliakalnio.vvg@gmail.com

 

Kovo 1 d. 16:30 val. Žaliakalnio VVG būstinėje, Partizanų g. 5 (Žaliakalnio seniūnijos salė)

Kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė (projektas):

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas.
Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
2. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas
Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2017 m. veiklos ataskaita.
Pranešėjas: Kauno miesto Žaliakalnio VVG Valdybos pirmininkas Raimondas Krištaponis
4. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2018 m. veiklos programos svarstymas ir tvirtinimas
Pranešėjas: Kauno miesto Žaliakalnio VVG Valdybos pirmininkas Raimondas Krištaponis
5. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas
Pranešėjas: Kauno miesto Žaliakalnio VVG finansininkė Janina Eidukevičienė.
6. Kiti einamieji klausimai

Prašome dalyvauti  Žaliakalnio vietos veiklos grupės narius, Žaliakalnio gyventojus, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis

Regina Markevičienė

Žaliakalnio VVG pirmininkė

GAUTAS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

 

Projektas „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“
(projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013)
PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ

GAUTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS 

Šiandien, 2017 metų gruodžio mėn. 11 dieną, buvo gautas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“. Įsakymo tekstas kartu su patvirtintų projektų sąrašu pridedamas (čia).