Skip to main content

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas pakartotinai

KAUNO  MIESTO  ŽALIAKALNIO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ

Partizanų g. 5, LT-50207, Kaunas, įm. k. 304084109,  tel. 8616 13981,   el.paštas zaliakalnio.vvg@gmail.com


Kovo 1 d. 16:30 val.
kviestas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas neįvyko, kadangi nebuvo kvorumo. Pagal Žaliakalnio VVG Įstatus Pakartotinis Susirinkimas ta pačia darbotvarke šaukiamas 2016.03.07 d. 16:30 val. Žaliakalnio VVG būstinėje, Partizanų g. 5 (Žaliakalnio seniūnijos salė).

 

Kviečiame dalyvauti  Žaliakalnio vietos veiklos grupės narius, Žaliakalnio gyventojus, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis

Regina Markevičienė

Žaliakalnio VVG pirmininkė

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas


KAUNO  MIESTO  ŽALIAKALNIO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ

Partizanų g. 5, LT-50207, Kaunas, įm. k. 304084109,  tel. 8616 13981,   el.paštas zaliakalnio.vvg@gmail.com

 

Kovo 1 d. 16:30 val. Žaliakalnio VVG būstinėje, Partizanų g. 5 (Žaliakalnio seniūnijos salė)

Kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė (projektas):

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas.
Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
2. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas
Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2017 m. veiklos ataskaita.
Pranešėjas: Kauno miesto Žaliakalnio VVG Valdybos pirmininkas Raimondas Krištaponis
4. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2018 m. veiklos programos svarstymas ir tvirtinimas
Pranešėjas: Kauno miesto Žaliakalnio VVG Valdybos pirmininkas Raimondas Krištaponis
5. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas
Pranešėjas: Kauno miesto Žaliakalnio VVG finansininkė Janina Eidukevičienė.
6. Kiti einamieji klausimai

Prašome dalyvauti  Žaliakalnio vietos veiklos grupės narius, Žaliakalnio gyventojus, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis

Regina Markevičienė

Žaliakalnio VVG pirmininkė

PATVIRTINTAS IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI BENDRUOMENĖS INICIJUOTŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS NR. 1

 

 

 

 

Projektas „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“
(projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013)
PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ

 

PATVIRTINTAS IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI BENDRUOMENĖS INICIJUOTŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS NR. 1

2017 m. rugsėjo 7 dieną, vadovaudamasis vietos plėtros projektų vertintojų vertinimo išvada dėl naudos ir kokybės vertinimo balų (pridedama), Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas protokolu Nr. 3 patvirtino iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1. (pridedama) ir rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).