Skip to main content

KVIEČIAME REGISTRUOTIS

 

Žaliakalnio seniūnijos nedirbantiems gyventojams –  verslumo įgūdžių tobulinimo mokymai bei individualios konsultacijos

 

KVIEČIAME REGISTRUOTIS

Kviečiame Žaliakalnio seniūnijos gyventojus registruotis ir NEMOKAMAI sudalyvauti projekte, apimančiame 10-ties verslumo seminarų ciklą, verslo konsultacijas, koučingo sesijas. Paketo vertė dalyviui rinkoje 2000,00 Eur!

Pareiškėjas UAB „Verslo mokymo centras“ kartu su partneriu VšĮ „Koučingo klubas“ pradeda įgyvendinti projektą „Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių gyventojų (16 – 39 m.) verslumo skatinimas“.

Projekto metu bus įgyvendinamos sekančios veiklos ir pasiekti rezultatai:

– tęstinių, 10 seminarų, skirtų verslo pradžiai reikalingų įgūdžių suteikimui, mokymų ciklo organizavimas (viso 4 ciklai, apmokyta 56 asm., 4 grupės po 14 asm.);

– individualios verslo pradžios konsultacijos ir mentorystės sesijos (viso 560 val. verslo konsultacijų ir 280 val. koučingo/ mentorystės sesijų, 56-iems dalyviams);

– savanorių dalyvavimas įgyvendinant projekto veiklas (viso 1500 val. savanoriško darbo).

Reikalavimai dalyviams:
– priklauso amžiaus grupei 16-39 m.
– yra bedarbiai (registruoti darbo biržoje)

– yra nedirbantys, ekonomiškai neaktyvūs asmenys (mamos, esančios vaiko auginimo atostogose, moksleiviai, studentai, kiti gyventojai, kurie šiuo metu nevykdo savarankiškos veiklos ir nėra susiję su jokiais darbo santykiais)
– gyvena Kauno mieste, Žaliakalnio teritorijoje.

 

Seminarus ves kompetetingi lektoriai, savo sričių profesionalai: Tomas Lagūnavičius, Eglė Pelienė – Venslovė, Inga Uus, Gerda Asipavičienė, Gytis Junevičius ir kt.

 

Mokymų temos ir tvarkaraštis

Eil. Nr. Pavadinimas, trukmė 8 val. Data
1. Verslo ABC 2019 03 18 d.
2. Rinkos analizė: tyrimų metodai, esamos situacijos vertinimas, konkurentų analizė 2019 03 26 d.
3. SSGG: silpnybių, stiprybių, grėsmių ir galimybių identifikavimas. Galimų rizikų įvardijimas priemonių plano rizikoms suvaldyti praktinis parengimas 2019 04 02 d.
4. Vykdomos veiklos vystymo etapai: strateginiai, operatyviniai, taktiniai veiksmai, praktinis strategijos sudarymas 2019 04 09 d.
5. Kainodara: galimų kainodaros strategijų analizė. Produkto/ paslaugos kainodaros nustatymas, tinkamos strategijos parinkimas 2019 04 16 d.
6. Organizacija ir valdymas: pagrindiniai organizacijos vystymosi etapai ir vadovavimo principai. Ugdomojo vadovavimo metodika „Coaching“. 2019 04 23 d.
7. Reklama: tiesioginė, netiesioginė reklama.  Galimų reklamos priemonių analizė. Populiariausios reklamos priemonės. Praktinis reklamos priemonių parinkimo ir įgyvendinimo laike plano rengimas 2019 04 30 d.
8. Pardavimai 2019 05 07 d.
9. Išoriniai finansavimo šaltiniai 2019 05 14 d.
10. Verslo strategija: praktinis „mano“ verslo strategijos parengimas 2019 05 21 d.

 

1-mosios grupės registracija vyksta iki 2019 m. kovo 15 d. Kitos grupės bus renkamos nuo 2019 m. rudens. Vietų skaičius ribotas.

 

Registracija ir detalesnė informacija:
el.p.: info@bigplans.lt arba tel.nr.: 8-608 25151

 

Pradedamas įgyvendinti projektas „Susigrąžinti gyvenimą“

Projektas „Susigrąžinti gyvenimą“ skirtas socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką Kauno m ir Jonavos, Kėdainių, Kaišiadorių, Raseinių raj. Savivaldybių teritorijoje. Projekte numatoma teikti paslaugas socialinės rizikos šeimoms, piktnaudžiaujantiems alkoholiu asmenims ir socialinės pašalpos gavėjams, neįgaliesiems, kurie suprantami, kaip asmenys patiriantys socialinę atskirtį dėl savo padėties darbo rinkoje.


Projekto tikslas – Socialinės integracijos paslaugų pažeidžiamoms asmenų grupėms, siekiant paskatinti jų integraciją į darbo rinką teikimas


Projekto uždaviniai:
Teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas
Teikti profesinės reabilitacijos paslaugas
Stiprinti projektą vykdančio personalo gebėjimus teikiant socialinės integracijos į darbo rinką paslaugas

Projekto veiklos:
Individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;
Tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus;
Profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas
Bendrųjų su darbu susijusių gebėjimų ugdymas
Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje;
Naudojimosi metodinėmis priemonėmis mokymai projektą vykdančiam personalui
Moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo sričių mokymai


Projekto rezultatas ir nauda – sumažėjusi socialinė atskirtis, paslaugos bus suteiktos ne mažiau kaip 250 socialinę atskirtį patiriančių asmenų iš kurių 40 proc. pradės mokintis, dirbti esamose darbo vietose arba dirbti savarankiškai.


Projekto veiklos bus vykdomos 40 mėnesių

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė projektą įgyvendina partnerio teisėmis ir pagal JVS yra atsakinga už šių veiklų organizavimą:
Bendrųjų su darbu susijusių gebėjimų ugdymą; Naudojimosi metodinėmis priemonėmis mokymus projektą vykdančiam personalui (perkama paslauga); Moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo sričių mokymus (perkama paslauga).

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

Daugiau informacijos tel. nr. +370 608 50709 arba el. p. info.projektasks@gmail.com

Žaliakalnio seniūnijos jauno verslo atstovams – kvietimas dalyvauti verslumo mokymų bei konsultavimo projekte

Žaliakalnio seniūnijos neseniai įkurto verslo atstovams – verslumo įgūdžių tobulinimo mokymai bei individualios konsultacijos

KVIEČIAME REGISTRUOTIS

Kauno mokslo ir technologijų parke įsikūrusi mokymų organizacija UAB „Verslo mokymo centras“, kitaip dar veikianti kaip BigPlans, kartu su partneriu VšĮ „Koučingo klubas“ įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Asmenų (nuo 40 m.), atstovaujančių jauną verslą, verslumo kompetencijų ugdymas” ir kviečia registruotis į nemokamus seminarus bei konsultacijas individualiai verslą vykdančius bei jauną verslą atstovaujančius, 40+ m. amžiaus Žaliakalnio seniūnijos gyventojus.

Galimi projekto dalyviai (nuo 40 m.):

  • Jauno verslo subjekto (ne ilgiau kaip 2 metus veikianti labai maža įmonė) darbuotojai ir atstovai.
  • Ne ilgiau kaip 2 metus individualią veiklą pagal pažymą vykdantys asmenys.
  • Ne ilgiau kaip 2 metus individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantys asmenys ir asmenys nurodyti subjektui išduotame verslo liudijime.

Atnaujinkite savo žinias ir suteikite verslui papildomą galimybę augti – seminarų metu kompetentingi lektoriai, analizuos veikiančius verslo modelius, marketingo strategijas, galimybes pritraukti papildomą finansavimą ir atrasti savo vietą rinkoje.

 

„Šie mokymai skirti individualią veiklą vykdantiems bei neseniai savo verslą įkūrusiems asmenims ir jų darbuotojams, kitaip tariant jau žengusiems itin atsakingą pirminį žingsnį. Viskas tuo nesibaigia – dažnai tokiame etape susiduriama su klausimu – kaip reikės išlaikyti augimo tempą, kaip dirbti su neseniai suburta komanda ar ieškoti naujų produktų rinkų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pradedantiems ir vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar pažymą verslumo kompetencijų įgijimas ir tobulinimas yra apskritai vienas iš pagrindinių sėkmės faktorių. Reiktų pažymėti, jog mokymų ciklas nukreiptas į 40+ amžiaus grupę atstovaujančius asmenis, siekiant atnaujinti jų turimas verslumo kompetencijas ir suteikti naujas, šiuolaikiniais metodais ir technikom grindžiamas žinias. Todėl į visus su sėkmingo verslo vystymu susijusius klausimus ieškoti atsakymų norime pakviesti pas mūsų verslo konsultantus ir profesionalius verslo praktikus“, – sako mokymų koordinatorė Inga Skiotienė.

 

Visuose seminaruose dalyviai bus kviečiami į diskusijas, su lektorių pagalba nagrinės savo verslo iššūkius ir situacijas, praktinių užduočių metu išbandys įvairius metodus (Bussines Canvas Model, Grow, SMARTEF ir kt.), savarankiškai rengs atstovaujamo verslo strategijas ir planus.

Visi mokymų cikle dalyvaujantys dalyviai taip pat turės galimybę registruotis individualioms verslo konsultacijoms bei koučingo sesijoms, kurių metu su konsultantų pagalba bus galima atlikti savo vykdomos veiklos silpnųjų vietų analizę bei gaunant profesionalias rekomendacijas surasti geriausius sprendimus bei priemones procesų suvaldymui.

Koučingo sesijos bus skirtos mokymų dalyvių asmeniniam efektyvumui darbo vietoje didinti.

Mokymai ir konsultacijos vyks:

I ciklas: 1-ma grupė 2018 m. spalio ir 2019 m. vasario mėnesiais.

II ciklas: 2-ra grupė 2019 m. vasario –  2019 m. birželio mėnesiais.

Registracija renkant 1-mą grupę į I-mo  ciklo mokymus vyks iki spalio 10 d. el. paštu info@bigplans.lt – susidomėjusius, kviečiame  parašyti laišką. Vietų skaičius ribotas.

 

Mokymų temos ir planuojamos datos I-mam mokymų ciklui:

1) 2018 10 16 d. Verslo planavimas: esamos situacijos analizė, 8 val.

2) 2018 10 30 d. Veiklos vystymo strategijos praktinis rengimas, 8 val.

3) 2018 11 13 d. Marketingas ir viešieji ryšiai: marketingo plano rengimas, 8 val.

4) 2018 11 27 d. Efektyvi vidinė ir išorinė komunikacija: įgūdžių tobulinimas, 8 val.

5) 2018 12 04 d. Derybų technikos, 8 val.

6) 2018 12 18 d. Klientų tipų nustatymas ir aptarnavimas taikant veidotyros principus, 8 val.

7) 2019 01 15 d. Pardavimų skatinimas ir pardavimo priemonių taikymas, 8 val.

8) 2019 01 29 d. Investicijos ir išoriniai finansavimo šaltiniai: galimybių analizė 8 val.

9) 2019 02 12 d. Projektų valdymas: planavimas, organizavimas, vykdymas ir kontrolė, 8 val.

10) 2019 02 26 d. Vadovavimo metodai koučingo principais, 8 val.

Registracija į konsultacijas ir koučingo mentorystės sesijas vyks mokymų metu.

 

Verslo konsultacijų temos:

– Verslo planavimas.

– Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai.

– Produkto, paslaugos tobulinimas.

– Rinkodara.

– Sutarčių sudarymas ir valdymas.

– Personalo valdymas, darbo teisė ir sauga.

– Įmonės strategija.

– Įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas.

– Įmonės įvaizdžio kūrimas.

– Pardavimas ir derybos.

– Projektų valdymas.