Skip to main content

2023 m. gegužės 23 d. įvykusio pakartotinio Žaliakalnio VVG susirinkimo rezultatai

2023 m. gegužės 23 d., antradienį nuo 15 val. Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio filiale įvyko pakartotinis Žaliakalnio VVG narių visuotinis susirinkimas.

Išrinktas susirinkimo pirmininkas Giedrius Žukas pristatė Įstatų 42 punkte numatytus valdybos sudarymui nediskriminavimo ir lygių teisių užtikrinimo, lyčių pusiausvyros ir jaunimo atstovavimo principus, bei tai, kad valdybos nariai turi būti susiję su Žaliakalnio VVG veiklos teritorija.

Buvo balsuojama už vietos valdybos sudėtį 3 metų kadencijai, kur trečdalis atstovauja viešosios valdžios institucijoms, trečdalis – verslo atstovams ir trečdalis vietos bendruomenių ir kitų NVO atstovams. Plačiau apie tai – pilname VVG 2023 05 23 d. susirinkimo protokole.

2023 m. gegužės 10 d. įvykusio neeilinio Žaliakalnio VVG narių susirinkimo rezultatai

Trečiadienį, gegužės 10 d. nuo 15 val. Kauno m. V. Kudirkos viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio filiale įvyko Kauno m. Žaliakalnio VVG narių neeilinis susirinkimas, sušauktas 1/3 VVG narių reikalaujant.

Susirinkimo pradžioje buvo išrinktas jo pirmininkas, labdaros ir paramos fondo atstovas Giedrius Žukas. Pirmininkas pristatė naujo 2023 – 2027 m. etapo Kauno m. Žaliakalnio VVG strategijos rengimo reikalavimus bei naujus reikalavimus pačiai grupei, jos įstatams ir valdybos sudėčiai, skatinant visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą, o taip pat aktyviąją integraciją, propaguojant lygias galimybes, aktyvų dalyvavimą ir įsidarbinamumą.

Remiantis tuo, buvo pasiūlyta pakeisti VVG Įstatų 36, 48, 51, 68 straipsnius; kam VVG neeilinio susirinkimo metu buvo pritarta balsavimo metu. Plačiau apie tai – pilname VVG 2023 05 10 d. susirinkimo protokole.