Skip to main content

2023 m. kovo 21 d. 16:00 val. kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas

2023 m. kovo 21 d. 16:00 val. kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2022 tvirtinimas;

2. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinės ataskaitos tvirtinimas;

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2022 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

4. Kauno miesto Žaliakalnio VVG finansinės atskaitomybės už 2022 metus tvirtinimas;

5. Kiti klausimai.