Skip to main content

2021 m. kovo 31 d. įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

Darbotvarkė:

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2020 metus tvirtinimas;

2. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2021 metų veiklos programos tvirtinimas.

Dokumentai:

Kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas

2021 m. kovo 31 d. 14:00 val.kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupėsnarių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė: 

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo metinė ataskaita už 2020 metus

2. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2020 metų veiklos ataskaita

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2021 metų veiklos programa

Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2020 metais ataskaita

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITA

Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategija (toliau – VPS) patvirtinta2016-02-10. Vidaus reikalų ministro 2016-06-14įsakymu Nr. 1V-437 VPS įtraukta į finansuojamų strategijų sąrašą. už VPS įgyvendinimą yra atsakinga Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė (toliau – VVG). VPS įgyvendinimas finansuojamas ES Socialinio fondo lėšomis.

Strategijos tikslas – sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą. Strategijos uždaviniai: suteikti socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams kompleksines paslaugas, gerinančias jų padėtį darbo rinkoje ir visuomeniniame gyvenime; ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų profesinius ir kitus įgūdžius, gerinančius jų padėtį darbo rinkoje; suteikti pradedantiems verslą Žaliakalnio gyventojams verslumo gebėjimus, leidžiančius vystyti ūkinę komercinę veiklą. Siekiant tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, vykdoma vienuolika veiksmų.

VPS veiksmams įgyvendinti 2020 metais buvo įvykdytas projektinių pasiūlymų atrankos konkursas (ankstesni konkursai vykdyti 2017 ir 2018 metais). 2020 metais VPS veiksmus įgyvendino 11 projektų. Projektų pažangos duomenys pateikti lentelėje:

VPS veiksmo pavadinimasVeiksmą įgyvendinančio projekto pavadinimasProjekto pareiškėjo pavadinimasVeiksmą įgyvandinančiam projektui suplanuota ES ir valstybės biudžeto lėšų suma, EurProjekto būsenaIki 2020 m. pab. pasiekti projekto produkto rodikliai (BIVP projektų veiklų dalyviai)
1.1.1. Veiksmas. Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojamsKompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojamsKauno Kristaus Prisikėlimo parapija118.933Projektas vykdomas278
1.2.1. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.)Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui”VšĮ Kauno kolegija48.709Projektas įvykdytas20
1.2.2. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.)Žaliakalnis – gera vieta dirbtiKauno Kristaus Prisikėlimo parapija25.904Projektas vykdomas35
1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 16 m.)Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Žaliakalnio jaunimuiLabdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai”67.426Projektas vykdomas0
1.2.4. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) per savanorišką veikląAtrask save ŽaliakalnyjeVšĮ Kartu stipresni43.200Projektas vykdomas37
1.2.5. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 54 m.) per savanorišką veikląAntra jaunystėKauno miesto neįgaliųjų draugija38.739Projektas vykdomas0
1.2.6. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) per savanorišką veikląJauni Žaliakalnio senjoraiKauno Kristaus Prisikėlimo parapija22.843Projektas vykdomas16
1.3.1. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (16-39 m.)Mokymo ir konsultavimo paslaugos jauno verslo atstovams (asmenims nuo 16 iki 39 metų) Kauno miesto Žaliakalnio teritorijojeUAB „Ekopievos“122.292Projektas įvykdytas66
1.3.2. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (nuo 40 m.)Asmenų (nuo 40 m.), atstovaujančių jaunam verslui, verslumo kompetencijų ugdymasUAB Verslo mokymo centras47.268Projektas įvykdytas35
1.3.3. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 m.) konsultavimas ir mokymai Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių gyventojų (16–39 m.) verslumo skatinimasUAB Verslo mokymo centras116.505Projektas įvykdytas58
1.3.4. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymaiVietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymaiUAB „Pokyčių valdymas“65.571Projektas įvykdytas36
Iš viso:  717.390 581

Numatoma VPS įgyvendinimo pabaiga – 2022-12-31. Bendras VPS įgyvendinimo lėšų poreikis -775.558 Eur, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos -659.223 Eur, valstybės biudžeto lėšos -58.167 Eur, privačios projektų vykdytojų lėšos -58.168 Eur.