Skip to main content

Įgyvendinto projekto „ASMENŲ (NUO 40 M.), ATSTOVAUJANČIŲ JAUNĄ VERSLĄ, VERSLUMO KOMPETENCIJŲ UGDYMAS” rezultatų pristatymas

Projektas: Asmenų (nuo 40 m.), atstovaujančių jauną verslą, verslumo kompetencijų ugdymas
Projekto Nr.: 08.6.1-ESFA-V-911-02-0001

Projekto tikslas – padėti sukurti didesnę ekonominę naudą sutelkiant jauno verslo subjektų atstovus ir darbuotojus (nuo 40 m.) bei suteikiant jiems verslumo kompetencijas ir įgūdžius, užtikrinančius efektyvų verslo vystymą ir plėtrą.
Projekto tikslinė grupė tai jauno verslo subjektų atstovai ir darbuotojai (nuo 40 m.), veikiantys Žaliakalnio VVG teritorijoje.
Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos sekančios veiklos, siekiant šių rezultatų :
verslumo ugdymo mokymų ciklas, apimantis 10 seminarų organizavimą, siekiamas rezultatas – 32 dalyviai, faktiškai pasiekta – pritraukta 40 dalyvių.
individualios verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijos, siekiamas rezultatas – viso pritraukti 32 projekto dalyvius, faktiškai pritraukta – 40 dalyvių;
individualios mentorystės/ koučingo sesijos, siekiamas rezultatas – viso pritraukti 32 projekto dalyvius, faktiškai pritraukta – 40 dalyvių.

Šių veiklų įgyvendinimo rezultate tikslinės grupės atstovai įgijo įgūdžių bei kompetencijų, būtinų sėkmingo verslo vystymui ir plėtrai. Projekto veiklų įgyvendinime mokymus vedė 5-ki profesionalūs lektoriai bei individualiai konsultavo 4 konsultantai, koučingo specialistai.

Viso projekto veiklose sudalyvavo 2 grupės, atitinkamai 1- ma grupė 2018 10 16 – 2019 02 26, 2-tra grupė 2018 12 05 – 2019 04 18 laikotarpiais.

Projekto rezultatai buvo viršyti, pritraukiant į projekto veiklas 40 tikslinių dalyvių, vietoj 32-jų nusimatytų.