Skip to main content

Patvirtintas iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2

2018 m. birželio 21 dieną, vadovaudamasis vietos plėtros projektų vertintojų vertinimo išvada dėl naudos ir kokybės vertinimo balų, Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas protokolu Nr. 2 patvirtino iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1, rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą, siūlomų nefinansuoti vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

Geros naujienos iš Vidaus reikalų ministerijos

Vidaus reikalų ministerija informavo, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (toliau – VK) vykdydama jai priskirtas funkcijas nuo 2017 m. lapkričio mėn. atlieka/vykdo patikrinimą, kurio tikslas įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros dėl Vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) rengimo, atrankos ir keitimo. Atsižvelgiant į tai, buvo gautas Finansų ministerijos prašymas laikinai stabdyti finansavimo skyrimą ir projektų sutarčių sudarymą pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, kol iš VK nebus gautas patvirtinimas dėl procedūrų tinkamumo.

Vidaus reikalų ministerija atsiprašė už iškilusius nepatogumus ir pažymėjo, kad patikrinimo procesas bus užbaigtas artimiausiu metu ir ministro įsakymai skirti finansavimą didžiųjų miestų vietos plėtros projektams, kuriuos yra įvertinusi įgyvendinančioji institucija VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, planuojama patvirtinti  iki š. m. liepos 1.  Taigi sutartys su vietos plėtros projektų pareiškėjais bus sudarytos ir projektai galės būti pradėti įgyvendinti liepos mėn.

 

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas


KAUNO  MIESTO  ŽALIAKALNIO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ

Partizanų g. 5, LT-50207, Kaunas, įm. k. 304084109,  tel. 8616 13981,   el.paštas zaliakalnio.vvg@gmail.com

 

Birželio mėn. 14 d. 16:30 val. Žaliakalnio VVG būstinėje, Partizanų g. 5 (Žaliakalnio seniūnijos salė)

Kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas.

Nesusidarius kvorumui pakartotinis susirinkimas vyks birželio mėn. 21 d., 16:30 val.

 

Darbotvarkė (projektas):

  1. Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos tvirtinimas Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
  2. Siūlomų finansuoti Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų sąrašo tvirtinimas. Pranešėjas:  Algimantas Venckus,  projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
  3. Siūlomų įtraukti į rezervinį sąrašą Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų sąrašo tvirtinimas. Pranešėjas:  Algimantas Venckus,  projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
  4. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2017 m. veiklos ataskaita. Pranešėjas: Kauno miesto Žaliakalnio VVG Valdybos pirmininkas Raimondas Krištaponis.
  5. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2018 m. veiklos programos svarstymas ir tvirtinimas. Pranešėjas: Kauno miesto Žaliakalnio VVG Valdybos pirmininkas Raimondas Krištaponis
  6. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Pranešėjas: Kauno miesto Žaliakalnio VVG finansininkė Monika Michalkevičiūtė.
  7. Įstatų punktų susijusių su revizoriumi ir susirinkimų organizavimo tvarka pakeitimų svarstymas.
  8. Kiti einamieji klausimai

 

Kviečiame dalyvauti  Žaliakalnio vietos veiklos grupės narius, Žaliakalnio gyventojus, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis.

Regina Markevičienė

Žaliakalnio VVG pirmininkė