Skip to main content

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas pakartotinai

KAUNO  MIESTO  ŽALIAKALNIO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ

Partizanų g. 5, LT-50207, Kaunas, įm. k. 304084109,  tel. 8616 13981,   el.paštas zaliakalnio.vvg@gmail.com


Kovo 1 d. 16:30 val.
kviestas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas neįvyko, kadangi nebuvo kvorumo. Pagal Žaliakalnio VVG Įstatus Pakartotinis Susirinkimas ta pačia darbotvarke šaukiamas 2016.03.07 d. 16:30 val. Žaliakalnio VVG būstinėje, Partizanų g. 5 (Žaliakalnio seniūnijos salė).

 

Kviečiame dalyvauti  Žaliakalnio vietos veiklos grupės narius, Žaliakalnio gyventojus, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis

Regina Markevičienė

Žaliakalnio VVG pirmininkė