Skip to main content

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas


KAUNO  MIESTO  ŽALIAKALNIO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ

Partizanų g. 5, LT-50207, Kaunas, įm. k. 304084109,  tel. 8616 13981,   el.paštas zaliakalnio.vvg@gmail.com

 

Kovo 1 d. 16:30 val. Žaliakalnio VVG būstinėje, Partizanų g. 5 (Žaliakalnio seniūnijos salė)

Kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė (projektas):

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas.
Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
2. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas
Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2017 m. veiklos ataskaita.
Pranešėjas: Kauno miesto Žaliakalnio VVG Valdybos pirmininkas Raimondas Krištaponis
4. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2018 m. veiklos programos svarstymas ir tvirtinimas
Pranešėjas: Kauno miesto Žaliakalnio VVG Valdybos pirmininkas Raimondas Krištaponis
5. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas
Pranešėjas: Kauno miesto Žaliakalnio VVG finansininkė Janina Eidukevičienė.
6. Kiti einamieji klausimai

Prašome dalyvauti  Žaliakalnio vietos veiklos grupės narius, Žaliakalnio gyventojus, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis

Regina Markevičienė

Žaliakalnio VVG pirmininkė