Skip to main content

KVIETIMAS Į KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ MOKYMUS

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ

KVIETIMAS Į KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ MOKYMUS

 

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė kviečia Kvietimo Nr. 1 Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros projektų vykdytojų ir jų partnerių atstovus į mokymus.

Mokymuose kviečiami dalyvauti tik šių organizacijų atstovai: Kauno Kristaus prisikėlimo parapijos; Bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“; Motinos ir vaiko labdaros-paramos fondo „Aušta“; Kauno kolegijos; VšĮ Gražinkime Kauną; UAB „Ekopievos“; VšĮ „InoPro LT“; UAB „Verslo mokymo centras“; VšĮ „Koučingo klubas“.

Mokymai vyks 2018 m. spalio 2, 4, 17 ir 18 dienomis nuo 13.00  iki 16.00 val.

Kviečiame registruotis el. paštu pp.mokymai@gmail.com, nurodant mokymų dalyvio vardą, pavardę ir atstovaujamą organizaciją.

Detalesnė informacija apie mokymų turinį pateikta Mokymų programoje.

Patvirtintas iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2

2018 m. birželio 21 dieną, vadovaudamasis vietos plėtros projektų vertintojų vertinimo išvada dėl naudos ir kokybės vertinimo balų, Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas protokolu Nr. 2 patvirtino iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1, rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą, siūlomų nefinansuoti vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

Geros naujienos iš Vidaus reikalų ministerijos

Vidaus reikalų ministerija informavo, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (toliau – VK) vykdydama jai priskirtas funkcijas nuo 2017 m. lapkričio mėn. atlieka/vykdo patikrinimą, kurio tikslas įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros dėl Vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) rengimo, atrankos ir keitimo. Atsižvelgiant į tai, buvo gautas Finansų ministerijos prašymas laikinai stabdyti finansavimo skyrimą ir projektų sutarčių sudarymą pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, kol iš VK nebus gautas patvirtinimas dėl procedūrų tinkamumo.

Vidaus reikalų ministerija atsiprašė už iškilusius nepatogumus ir pažymėjo, kad patikrinimo procesas bus užbaigtas artimiausiu metu ir ministro įsakymai skirti finansavimą didžiųjų miestų vietos plėtros projektams, kuriuos yra įvertinusi įgyvendinančioji institucija VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, planuojama patvirtinti  iki š. m. liepos 1.  Taigi sutartys su vietos plėtros projektų pareiškėjais bus sudarytos ir projektai galės būti pradėti įgyvendinti liepos mėn.