Skip to main content

Vidaus reikalų ministerija praneša apie galimybę pranešti dėl galimų pažeidimų vidiniais kanalais

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus, Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerija informavo miestų veiklos grupes apie galimybę pateikti skundą apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos fondų lėšų investavimą ar administravimą vidiniais VRM kanalais Pranešk apie korupciją ar Pranešėjų apsauga.

Kanale „Pranešk apie korupciją“ sudaryta galimybė informuoti apie pastebėtas veikas,
turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar tarnybinio nusižengimo požymių, kitus
teisės aktų pažeidimus, susijusius su vidaus reikalų sistemos įstaigų veikla.

Kanale „Pranešėjų apsauga“ užtikrinama kad, bet kuriam asmeniui, kurį su Vidaus reikalų ministerija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) bei kitiems asmenims yra sudarytos galimybės vidiniu VRM kanalu pateikti informaciją apie pastebėtus teisės pažeidimus: galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką; administracinį nusižengimą; tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinota iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su įstaiga. Suteiktos informacijos konfidencialumas garantuojamas.

Vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio
fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir
akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus
saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklių 69
straipsnio 7 dalimi, valstybės narės įpareigojamos imtis priemonių, kad būtų užtikrintas efektyvus
su fondais susijusių skundų nagrinėjimas. Vienas veiksmingiausių būdų išvengti bet kokio viešųjų ir
privačių interesų konflikto yra atvirumas ir informacijos viešinimas.

Žaliakalnio VVG kviečia narius į Susirinkimą patikslintai Kauno miesto Žaliakalnio 2023 – 2029 metų vietos plėtros strategijai tvirtinti

Gegužės 17 d., penktadienį, 15 val. visus vietos veiklos grupės narius vėl kviečiame į visuotinį Susirinkimą, Kapsų g. 11, II a. Dienotvarkėje – patikslintos Kauno m. ŽVVG VPS (Vietos plėtros strategijos) tvirtinimas. Negalintys dalyvauti nariai turės balsavimą atlikti atlikti nuotoliu, atsiunčiant pasirašytą biuletenį, gautą elektroniniu paštu.

Su patikslinta Kauno miesto Žaliakalnio 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategija galite susipažinti čia.

Susirinkimo protokolas čia

Daugiau informacijos: Giedrius Žukas, VVG pirmininkas, +370 600 41787, zaliakalniovvg@gmail.com

Žaliakalnio VVG kviečia narius į Susirinkimą 2023 metų veiklos ir finansinėms ataskaitoms tvirtinti

Balandžio 23 d. 16 val. visus vietos veiklos grupės narius kviečiame į visuotinį Susirinkimą, kuriame aptarsime ir tvirtinsime VVG 2023 m. finansinės atskaitomybės dokumentus bei metų veiklos ataskaitą. P.S. Galimai vėluojančių po darbo lauksime adresu Kapsų g. 11, II aukštas ir iki 18 val.

Daugiau informacijos: Giedrius Žukas, ++370 600 41787, zaliakalniovvg@gmail.com

Žaliakalnio VVG nariai viešai svarsto ir tvirtina atnaujintą vietos veiklos strategiją

Lapkričio 16 d. 16 val. Kapsų g. 11 vyks Kauno m. Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas, kurio metu bus viešai aptariama ir tvirtinama 2023 – 2029 m Žaliakalnio vietos plėtros strategijos atnaujinta paraiška. Šis atnaujinta strategijos versija parengta atsižvelgus į narių pastabas.

Žaliakalnio VVG nariai, kurie negali dalyvauti susirinkime, pagal VVG įstatus gali jums išsiųstą balsavimo biuletenį atsiųsti el. paštu zaliakalnio.vvg@gmail.com iki balandžio 16 d. 16 val.

Projektą „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” bendrai finansuoja Europos sąjunga.

Paskelbtos atnaujintos Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklės bei nauja jų atrankos pabaigos data

LR Vidaus reikalų ministerija paskelbė naujausią pagal pasiūlymus ir pastabas patobulintą Vietos plėtros strategijų ir atrankos taisyklių versiją, patvirtintą spalio 11 d. įsigaliojusiu  Vidaus reikalų ministrės įsakymu Nr. 1V-635.

Taip pat, pagal spalio 12 d. įsigaliojusį LR vidaus reikalų ministrės įsakymą Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ (linkas – ), pagal kurias nauja jų paskutinė pateikimo data  – 2023 m. gruodžio 11 d. Pateiktos strategijos bus vertinamos ir tada  teikiamos svarstyti Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui 2024 m. vasario mėn.

Šį mėnesį Vidaus reikalų ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra visoje Lietuvoje surengė praktinių mokymų, skirtų  vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių pakeitimo esminėms nuostatoms pristatyti, ciklą.

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė pratęsė projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas“ sutartį Nr. 11-001-T-0021. Konsultantai MB „Gatika“ toliau tobulina naują Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategiją 2023-2029 m. laikotarpiui. Prieš pateikiant ją Vidaus reikalų ministerijai, ji dar kartą bus pristatyta VVG nariams ir Žaliakalnio bendruomenei

Paskutinę vasaros dieną 08 31 d. 16 val. kviečiame į renginį – diskusiją „Nauja Žaliakalnio VVG strategija ir jos tikslinės grupės”

Penktadienį, 2023 m. rugpjūčio 31 d. 16 val. kviečiame į antrąjį projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” renginį – atvirą diskusiją.

Renginys vyks Kapsų g. 11 (Žaliakalnis), II aukšte. Kviečiame visus susidomėjusius Žaliakalnio teritorijos gyventojus!


Projektą „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” bendrai finansuoja Europos sąjunga.

Kviečiame visus žaliakalniečius dalyvauti strategijos kūrimui skirtoje apklausoje!

Įgyvendindami projektą Nr. 11-001-T-0021 „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” kviečiame visus gyvenančius Žaliakalnio seniūnijoje dalyvauti konsultantų parengtoje apklausoje, kurios atsakymai bus labai naudingi parengiant naują Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategiją 2023-2029 m. laikotarpiui.

Anketą rasite: https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1523235090/

Anketa yra anoniminė, jūsų išsakyta nuomonė bus naudojama tik apibendrinta forma. Projektą „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” bendrai finansuoja Europos sąjunga.

Kauno miesto Žaliakalnio VVG šią vasarą ir rudenį įgyvendina projektą „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)”, finansuojamą Europos Sąjungos.

Informuojame, kad Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė (VVG) š.m. liepos 27 d. pasirašė sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra ir iki š.m. spalio 1 d. įgyvendina projektą Nr. 11-001-T-0021 „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)”.

Projektą Nr. 11-001-T-0021 bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Kviečiame į renginį – diskusiją „Kokia galima nauja Žaliakalnio vietos veiklos strategija?”

Kauno miesto Žaliakalnio VVG pradeda vykdyti projektą Nr. 11-001-T-0021 „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)”

Todėl š.m. rugpjūčio 4 d., penktadienį nuo16 val. 30 min. rengiame VVG narių diskusiją „Kokia galima nauja Žaliakalnio vietos veiklos strategija?“, kuri vyks adresu Raseinių g. 26, II a. (Kauno miesto V. Kudirkos viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio padalinyje).

Diskusija atvira ir kitiems suinteresuotiems Žaliakalnyje registruotiems juridiniams asmenims.


Projektą „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” bendrai finansuoja Europos sąjunga.

Patvirtinta nauja Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės (VVG) įstatų redakcija

2023 metų birželio 19 d. buvo juridiškai patvirtinta ir VĮ „Registrų centras” įregistruota nauja Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės įstatų redakcija.

Nauji pakeitimai dar labiau skatins VVG aktyviąją įtrauktį Žaliakalnyje, didins socialinę ir ekonominę marginalizuotų grupių integraciją, sudarys dar geresnes sąlygas partnerystės ir atvirumo pagrindu įvairioms socialinėms grupėms prisidėti prie vietos veiklos strategijos rengimo. Taip pat, palengvinta nediskriminavimo principu sudarytai Žaliakalnio VVG valdybai priimti sprendimus, naudojant šiuolaikines elektronines priemones. Su nauja Žaliakalnio VVG įstatų redakcija galite susipažinti per šią nuorodą.

2023 m. birželio 21 d. įvykusio pakartotinio Žaliakalnio VVG narių visuotinio susirinkimo valdybos narei patvirtinti rezultatai

2023 m. birželio 21 d.,  trečiadienį nuo 15 val. Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio filiale įvyko pakartotinis visuotinis Kauno m. Žaliakalnio vietos veiklos grupės (VVG) narių susirinkimas.

Susirinkimo dalyviai išrinko susirinkimo pirmininką G. Žuką ir sekretorę I. Dulinskienę. Susirinkimas atšaukė Kauno m. Žaliakalnio vietos veiklos grupės valdybos narę Ingridą Visockienę, nes jos dalyvavimas neatitiko Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 patvirtintų Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių 4.3.3. punkto, pagal kurį kolegialaus VVG valdymo organo veikloje negali dalyvauti savivaldybės politikai.

Susirinkimas patvirtino valdybos nare Kauno miesto Tarybos sprendimu į ją paskirtą Laurą Pauparytę – Kauno miesto savivaldybės Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę. Plačiau apie tai – pilname VVG 2023 06 21 d. susirinkimo protokole.

2023 m. gegužės 23 d. įvykusio pakartotinio Žaliakalnio VVG susirinkimo rezultatai

2023 m. gegužės 23 d., antradienį nuo 15 val. Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio filiale įvyko pakartotinis Žaliakalnio VVG narių visuotinis susirinkimas.

Išrinktas susirinkimo pirmininkas Giedrius Žukas pristatė Įstatų 42 punkte numatytus valdybos sudarymui nediskriminavimo ir lygių teisių užtikrinimo, lyčių pusiausvyros ir jaunimo atstovavimo principus, bei tai, kad valdybos nariai turi būti susiję su Žaliakalnio VVG veiklos teritorija.

Buvo balsuojama už vietos valdybos sudėtį 3 metų kadencijai, kur trečdalis atstovauja viešosios valdžios institucijoms, trečdalis – verslo atstovams ir trečdalis vietos bendruomenių ir kitų NVO atstovams. Plačiau apie tai – pilname VVG 2023 05 23 d. susirinkimo protokole.

2023 m. gegužės 10 d. įvykusio neeilinio Žaliakalnio VVG narių susirinkimo rezultatai

Trečiadienį, gegužės 10 d. nuo 15 val. Kauno m. V. Kudirkos viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio filiale įvyko Kauno m. Žaliakalnio VVG narių neeilinis susirinkimas, sušauktas 1/3 VVG narių reikalaujant.

Susirinkimo pradžioje buvo išrinktas jo pirmininkas, labdaros ir paramos fondo atstovas Giedrius Žukas. Pirmininkas pristatė naujo 2023 – 2027 m. etapo Kauno m. Žaliakalnio VVG strategijos rengimo reikalavimus bei naujus reikalavimus pačiai grupei, jos įstatams ir valdybos sudėčiai, skatinant visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą, o taip pat aktyviąją integraciją, propaguojant lygias galimybes, aktyvų dalyvavimą ir įsidarbinamumą.

Remiantis tuo, buvo pasiūlyta pakeisti VVG Įstatų 36, 48, 51, 68 straipsnius; kam VVG neeilinio susirinkimo metu buvo pritarta balsavimo metu. Plačiau apie tai – pilname VVG 2023 05 10 d. susirinkimo protokole.

Kauno m. Žaliakalnio VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų galutiniai duomenys

Skelbiame Kauno m. Žaliakalnio VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų galutines ataskaitas (2023 m. kovo 6 d. duomenimis) pagal priemones Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927  „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (informacijos šaltinis: LR Vidaus reikalų ministerija)

2023 m. kovo 21 d. 16:00 val. kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas

2023 m. kovo 21 d. 16:00 val. kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2022 tvirtinimas;

2. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinės ataskaitos tvirtinimas;

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2022 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

4. Kauno miesto Žaliakalnio VVG finansinės atskaitomybės už 2022 metus tvirtinimas;

5. Kiti klausimai.

Kauno m. Žaliakalnio VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų 2023 m. sausio 4 d. duomenys

Skelbiame Kauno m. Žaliakalnio VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų 2023 m. sausio 4 d. ataskaitas pagal priemones Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927  „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (informacijos šaltinis: LR Vidaus reikalų ministerija)

2022 m. kovo 24 d. įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2022 m. kovo 24 d. įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas. 

Darbotvarkė: 

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2021 metus tvirtinimas;

2. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2021 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2022 metų veiklos programos tvirtinimas;

4. Kauno miesto Žaliakalnio VVG finansinės atskaitomybės už 2021 metus tvirtinimas;

5. Kauno miesto Žaliakalnio VVG Pirmininko ir Pirmininko pavaduotojo rinkimas.

Dokumentai:

2021 m. kovo 31 d. įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

Darbotvarkė:

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2020 metus tvirtinimas;

2. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2021 metų veiklos programos tvirtinimas.

Dokumentai:

Kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas

2021 m. kovo 31 d. 14:00 val.kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupėsnarių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė: 

1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo metinė ataskaita už 2020 metus

2. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2020 metų veiklos ataskaita

3. Kauno miesto Žaliakalnio VVG 2021 metų veiklos programa

Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2020 metais ataskaita

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITA

Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategija (toliau – VPS) patvirtinta2016-02-10. Vidaus reikalų ministro 2016-06-14įsakymu Nr. 1V-437 VPS įtraukta į finansuojamų strategijų sąrašą. už VPS įgyvendinimą yra atsakinga Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė (toliau – VVG). VPS įgyvendinimas finansuojamas ES Socialinio fondo lėšomis.

Strategijos tikslas – sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą. Strategijos uždaviniai: suteikti socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams kompleksines paslaugas, gerinančias jų padėtį darbo rinkoje ir visuomeniniame gyvenime; ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų profesinius ir kitus įgūdžius, gerinančius jų padėtį darbo rinkoje; suteikti pradedantiems verslą Žaliakalnio gyventojams verslumo gebėjimus, leidžiančius vystyti ūkinę komercinę veiklą. Siekiant tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, vykdoma vienuolika veiksmų.

VPS veiksmams įgyvendinti 2020 metais buvo įvykdytas projektinių pasiūlymų atrankos konkursas (ankstesni konkursai vykdyti 2017 ir 2018 metais). 2020 metais VPS veiksmus įgyvendino 11 projektų. Projektų pažangos duomenys pateikti lentelėje:

VPS veiksmo pavadinimasVeiksmą įgyvendinančio projekto pavadinimasProjekto pareiškėjo pavadinimasVeiksmą įgyvandinančiam projektui suplanuota ES ir valstybės biudžeto lėšų suma, EurProjekto būsenaIki 2020 m. pab. pasiekti projekto produkto rodikliai (BIVP projektų veiklų dalyviai)
1.1.1. Veiksmas. Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojamsKompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojamsKauno Kristaus Prisikėlimo parapija118.933Projektas vykdomas278
1.2.1. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.)Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui”VšĮ Kauno kolegija48.709Projektas įvykdytas20
1.2.2. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.)Žaliakalnis – gera vieta dirbtiKauno Kristaus Prisikėlimo parapija25.904Projektas vykdomas35
1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 16 m.)Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Žaliakalnio jaunimuiLabdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai”67.426Projektas vykdomas0
1.2.4. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) per savanorišką veikląAtrask save ŽaliakalnyjeVšĮ Kartu stipresni43.200Projektas vykdomas37
1.2.5. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 54 m.) per savanorišką veikląAntra jaunystėKauno miesto neįgaliųjų draugija38.739Projektas vykdomas0
1.2.6. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) per savanorišką veikląJauni Žaliakalnio senjoraiKauno Kristaus Prisikėlimo parapija22.843Projektas vykdomas16
1.3.1. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (16-39 m.)Mokymo ir konsultavimo paslaugos jauno verslo atstovams (asmenims nuo 16 iki 39 metų) Kauno miesto Žaliakalnio teritorijojeUAB „Ekopievos“122.292Projektas įvykdytas66
1.3.2. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (nuo 40 m.)Asmenų (nuo 40 m.), atstovaujančių jaunam verslui, verslumo kompetencijų ugdymasUAB Verslo mokymo centras47.268Projektas įvykdytas35
1.3.3. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 m.) konsultavimas ir mokymai Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių gyventojų (16–39 m.) verslumo skatinimasUAB Verslo mokymo centras116.505Projektas įvykdytas58
1.3.4. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymaiVietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymaiUAB „Pokyčių valdymas“65.571Projektas įvykdytas36
Iš viso:  717.390 581

Numatoma VPS įgyvendinimo pabaiga – 2022-12-31. Bendras VPS įgyvendinimo lėšų poreikis -775.558 Eur, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos -659.223 Eur, valstybės biudžeto lėšos -58.167 Eur, privačios projektų vykdytojų lėšos -58.168 Eur.

ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS


KAUNO  MIESTO  ŽALIAKALNIO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ

Partizanų g. 5, LT-50207, Kaunas, įm. k. 304084109,  tel. 8616 13981,   el.paštas zaliakalnio.vvg@gmail.com

2020 m. rugpjūčio mėn. 4 d.,  16:00 val. kviečiamas  Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas, kuris vyks nuotoliniu būdu prisijungimui naudojant programėlę ZOOM. Negalintiems prisijungti  bus išsiųsti balsavimo biuleteniai.

Dienotvarkė (projektas):

  1. Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus  Nr. 3 projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos tvirtinimas.
  2. Projektinių sąrašų – siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašo, siūlomų nefinansuoti projektinių pasiūlymų sąrašo ir rezervinio projektinių pasiūlymų sąrašo – tvirtinimas.

Klausimus pristatys Žaliakalnio VVG projektų administratorius Algimantas Venskus.

Pirmininkė Regina Markevičienė

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ NR. 3

            Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti veiksmą Nr. 1.2.3. „Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 16 m.)“ ir veiksmą Nr. 1.2.5. „Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 54 m.) per savanorišką veiklą“, finansavimo.

            Daugiau informacijos rasite žemiau pateiktame Kvietimo lape, kituose žemiau skelbiamuose Kvietimo Nr. 3 dokumentuose.

            Interesantų, potencialių pareiškėjų informavimas ir konsultavimas vykdomas pirmadieniais-penktadieniais nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Kontaktinis asmuo:  Projekto koordinatorius Algimantas Venckus, tel. 8 698 25772, el. paštas: pp.vertinimas@gmail.com.

            Informacija apie mokymus (informacinius susitikimus) bus paskelbta vėliau.

Pridedama:

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KVIETIMŲ TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATRANKAI SKELBIMO 2020 METAIS PLANAS

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja, kad VVG  numato per 2020 metus skelbti vieną kvietimą teikti projektinius pasiūlymus atrankai (Kvietimą Nr. 3), skirtą įgyvendinti Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos veiksmus.

            Kontaktinis asmuo:  Projekto koordinatorius Algimantas Venckus, tel. 8 698 25772, el. paštas: pp.vertinimas@gmail.com

Pridedama:

2020-06-01 ĮVYKO KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

            Informuojame, kad 2020 m. birželio 1 dieną įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuris patvirtino atnaujintą Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategiją, Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės 2019 metų finansinę ataskaitą, Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą, Kvietimų planą, Atrankos kriterijus veiksmui 1.2.3., Atrankos kriterijus veiksmui 1.2.5., Kvietimo Nr. 3 lapą.

            Visuotinio narių susirinkimo patvirtinti dokumentai skelbiami VVG interneto svetainėje https://www.žaliakalniovvg.lt.

            Kontaktinis asmuo:  Projekto koordinatorius Algimantas Venckus, tel. 8 698 25772, el. paštas: pp.vertinimas@gmail.com.

Pridedama: